Skip to content

HIRAD SHIMI

گروه غرفه سازی داناک

غرفه هیراد شیمی

کارفرما

هیراد شیمی

سبک غرفه

Curve| مدرن

نمایشگاه

رنگ و رزین 1401

پلان غرفه

165 متر مربع | سه طرف باز