Skip to content
فردا موتورفردا موتور

فردا موتور اصفهان

کارفرما

فردا موتور

سبک غرفه

Curve | مدرن

نمایشگاه

خودرو اصفهان 1401

پلان غرفه

620 متر مربع | سه طرف باز

زندگی به سبک فردا

فرداموتورز با تکیه بر سالها تجربه موفق در تولید خودرو و همکاری با شرکت های مطرح بین المللی، آسایش و رفاه خانواده ایرانی را چشم انداز خود قرار داده است. ایجاد و بهره گیری از زیرساخت گسترده در حوزه خدمات پس از فروش و توجه به نیاز مصرف کننده ایرانی و ارائه محصولاتی شایسته با تکیه بر توان نیروهای بومی، پشتوانه نشان “فردا” است.