Skip to content

KISH

گروه غرفه سازی داناک

منطقه آزاد کیش

کارفرما

منطقه آزاد کیش

سبک غرفه

مدرن | خطی

نمایشگاه

ملمان 1401

پلان غرفه

90 متر مربع | 2 طرف باز